Nora Johanne

07.08.2020

Den 6. juli kom endelig Nora Johanne til verden på St. Olavs Hospital med sine 52 cm og 3955 gram. Stolte foreldre er Trine Olsø Ranøyen og Frode Dragseth