Vår goe snille og kjære Ane Synnøve Hakstad skal gifte seg med sin like goe og snille Thomas Amundsen i øvre Saltdal Kirke på Røkland den 13 november kl 13.00 Maybrit og Knut Hakstad

Publiseringsdato 08.11.2021
Vi gifter oss