Marta

02.03.2019

9. januar kom Marta til verda. Kristian er stolt storebror. Lise Mari og Bjørn Kristian Brøske er lykkelege foreldre.