Matilde

19.12.2019

Den 06.12.19 kom Matilde Egeness til verden ved St.Olavs Hospital. Stolte foreldre er Brit Heggset Nes & Andreas Egeness